Téma: Dětství a jiné katastrofy

Když byla v roce 1987 zařazena do diagnostického manuálu DSM-III-R nová diagnóza PTSD (posttraumatická stresová porucha), předpokládalo se, že tyto obtíže (vtíravé myšlenky na události z minulosti, okamžiky zaplavení negativními emocemi, rozrušenost, deprese, úzkosti, bušení srdce a jiné příznaky) se týkají pouze vojáků. Později se však zjistilo, že nejohroženější skupinou jsou děti vyrůstající v neradostných podmínkách nebo okolnostech, a ženy vystavené domácímu násilí. Závažné životní události, které ohrožovaly psychickou či fyzickou integritu člověka, prožívané jako strach, děs, hrůza nebo naopak bezmoc, mohou mít negativní vliv na osobní, pracovní, intimní a rodinný život i dlouhé roky později. Ani šťastné dětství však není zárukou života v růžové zahradě v dospělosti - své o tom ví 600 000 Čechů užívajících antidepresiva. Ať už se chcete zbavit úzkostí, fobií, depresí či jiných psychických obtíží, klinická hypnóza je bezpečným a komfortním způsobem, jak se s nimi vypořádat a zase se volně nadechnout.

Reference

(Jak klienti zpětně hodnotí ukončenou terapii?)