Proč klinická hypnóza?

Klinická hypnóza, tedy hypnóza používaná v medicíně a psychoterapii, si klade za cíl pozitivní léčebný nebo terapeutický efekt. Během klinické hypnózy je klient provázen, podporován a směřován k cílům, které si vytyčil. Klient si v průběhu klinické hypnózy vše uvědomuje, často je schopen odpovídat na dotazy a po skončení sezení je obvykle schopen si průběh hypnózy vybavit. *** Hypnóza v tomto pojetí není způsobem, jak se stát někým jiným - naopak je to způsob, jak Vám pomoci být sám (sama) sebou.