Jak konzultace probíhá?

Jak vypadá úvodní konzultace?

Během úvodní konzultace zmapujeme Váš problém, či přání a probereme možnosti řešení, která jsou vždy individuální. Načrtneme také možnosti spolupráce, co společně můžeme změnit a za jak dlouho bychom toho mohli nebo chtěli dosáhnout.

Rozhodující je Vaše přání, zda chcete první schůzku využít jako konzultaci, nebo máte zájem o autogenní trénink, hypnózu, atd.

Někteří klienti chtějí první schůzku pojmout jako konzultaci, vše probrat, prodiskutovat, zmapovat možnosti, možná řešení. Jiní klienti rovnou chtějí na řešení začít pracovat.

Jak setkání probíhají?

Je celá řada možností, jak postupovat a hypnóza je pouze jednou z nich. Mám klienty, kterým vyhovuje stavět hlavně na hypnóze a stejně tak mám klienty, se kterými o věcech a jejich možných řešeních hovoříme a hypnózu nevyužíváme. Je tedy čistě na přání klienta, jakým způsobem se chce ke svému cíli dostat.

Řada klientů, kteří se původně přihlásili na hypnózu, má tu zkušenost, že největší "aha" moment přišel právě v průběhu rozhovoru. Sílu nestranného, diskrétního rozhovoru nelze podceňovat.

Co si máte nachystat s sebou?

Jedinou podmínkou spolupráce je, že jste připraveni na sobě pracovat a že změnu opravdu chcete.

I když jde o hypnózu, stále jste to Vy, kdo na sobě pracuje!

Jak probíhá hypnóza?

Záměrně pracuji způsobem, který zajišťuje, že po celou dobu vnímáte, co říkám, a průběh sezení si pamatujete. Klinická (ericksonovská) hypnóza, kterou používám, je pro Vás především příležitostí pracovat na tom, co je pro Vás důležité, posílit své silné a kladné stránky, mobilizovat své zdroje, nacházet nová řešení, uskutečnit změnu. Více o hypnóze se dočtete zde...

Poslední hodnocení

Kompletní hodnocení klientů si můžete přečíst zde...