Curriculum vitae Jan Ille

Vzdělání v psychoterapii:

Komunikační hypnotická i nehypnotická psychoterapie
Psychoterapeutický výcvik (2013-2015/ 300 h.).
Lektor: PhDr. Juraj Barbarič.

The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix

Masters of Psychotherapy
Program distančního kontinuálního vzdělávání a supervize (2020) akreditovaný American Psychological Association (APA).
Lektoři: Jeff Zeig, Ph.D., Susan Pinco, Ph.D.

Advanced Intensive Training in Ericksonian Hypnosis
Intenzivní výcvik indukce hypnózy (2017/ 30 h.) akreditovaný American Psychological Association (APA).
Lektor: Jeff Zeig, Ph.D.

Intermediate Intensive Training in Ericksonian Hypnosis
Intenzivní výcvik indukce hypnózy (2017/ 30 h.) akreditovaný American Psychological Association (APA).
Lektoři: Brent B. Geary, Ph.D, Jeff Zeig, Ph.D., Stephen R. Lankton MSW, DAHB.

Fundamental Intensive Training in Ericksonian Hypnosis
Intenzivní výcvik indukce hypnózy (2017/ 30 h.) akreditovaný American Psychological Association (APA).
Lektoři: Brent B. Geary, Ph.D, Lilian Borges Zeig, MA, LPC.

Uncommon Knowledge Ltd., Oban

Uncommon Practitioners distance learning with live teleconferences
Program distančního kontinuálního vzdělávání (2018) akreditovaný Continuing Professional Development (CPD). Lektor: Mark Tyrrell.

Uncommon Hypnotherapy
Kurz konverzační hypnózy (2018) akreditovaný Continuing Professional Development (CPD). Lektor: Mark Tyrrell, Jill Wootton.

Lamedix s.r.o., Bratislava

Psychologicko-hypnoterapeutický kurz podľa Miltona H. Ericksona
Kurz ericksonovské hypnoterapie (2018-2019/ 72 h.). Lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Vladimír Dvořáček.

Regresná hypnóza
Nástavbový kurz (2018/ 14 h.). Lektor: PhDr. Renáta Ráchelová.

Institut hypnózy a hypnoterapie, Praha

Výcvik v hypnoterapii
Psychoterapeutický výcvik (2018-2020/ 200 h.) klasickým přístupem dle Prof. Kratochvíla.
Lektoři: PhDr. Martin Dlabal, Ph.D., PhDr. Jiří Zíka.

Kurz komunikační hypnózy
Kurz (2020/ 20 h.) komunikační hypnoterapie.
Lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Hypnosis Training Academy, Hamilton

Hypnotic techniques for dealing with migraines
Nástavbový kurz (2018). Lektor: Igor Ledochowski.

Classic treatments for Irritable Bowel Syndrome
Nástavbový kurz (2018). Lektor: Igor Ledochowski.

Alluvio, Brno

Výcvik v regresní terapii
Odborný výcvik (2019/ 128 h.) v terapii prenatálního a postnatálního traumatu.
Lektor: Míla Lukášová.

Vzdělání v psychologickém poradenství:

Asociace poradců pro pozůstalé (APPP), Praha

Poradce pro pozůstalé
Osvědčení o profesní způsobilosti (2016) kvalifikace 69-020-M dle zákona 256/2001 Sb.

Poradenství pro pozůstalé
Nástavbový kurz (2016/ 16 h.). Lektor: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Gaudia, Brno

Krize v systemickém pojetí
Výcvik krizové intervence (2016/ 100 h.) akreditovaný MZČR.
Lektoři: Mgr. Tereza Janačíková-Nováková, DiS, MUDr. Hana Obluková.

Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc

Studijní obor Psychologie
Vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu B7701 Psychologie (2018).
Diplomová práce Vliv traumatu na vznik schizofrenie – kvalitativní výzkum; The Contribution of Trauma to Schizophrenia – qualitative research (2017).

Kontinuální vzdělávání:

Účast na odborných konferencích:

Evolution of Psychotherapy 2020
Virtual Experience (9. – 13. 12. 2020). MEF, Anaheim, CA.

Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2020
(4. – 5. 9. 2020/ 9 h.) BOS, Český Krumlov.

Integrativní přístup v terapii psychóz
19. ročník konference (2.-3. 11. 2017/ 8 h.). Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha.

Autismus v praxi: Porozumět autismu
3. ročník kazuistické konference (20. 10. 2017/ 8 h.). NAUTIS Praha.

Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru života
1. ročník regionální paliativní konference (11.-12. 10. 2017/ 11 h.). Statutární město Brno.

Making Real Change Happen
The 20. International Congress ISPS. Kongres Mezinárodní asociace pro sociální a psychologický přístup k psychóze (30. 8. – 3. 9. 2017/ 32 h.). ISPS, Liverpool.

Svépomocná setkání, podpůrné skupiny
Odborná konference (24. 8. 2017/ 4 h.). APPP, Zábřeh na Moravě.

Dny Ireny Strossové
16. celostátní konference (11. 5. 2017/ 8 h.). Psychiatrická Nemocnice Opava.

Společnost a duševně nemocní
Celostátní konference (1. 11. 2016/ 8 h.). Poslanecká sněmovna České republiky, Praha.

Od stigmatu k rovnosti/ Beyond stigma
Celostátní konference (15. 10. 2016/ 8 h.). NÚDZ Praha.

Horizonty 2016: Jak se dělá komunita?
Mezinárodní sympozium (5.-7. 5. 2016/ 21 h.). Narativ, Ostrava.

Horizonty 2014: Kdo je tady expert?
Mezinárodní sympozium (21.-22. 11. 2014/ 16 h.). Narativ, Ostrava.

Další vzdělávání:

Autism Spectrum Disorder
Distanční kurz (7. 4. 2020/ 5 h.). Lektor: Patricia Schetter, MA, BCBA. UC DAVIS University of California.

Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou
Kurz (5.-6. 3. 2020/ 16 h.). Lektoři: Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Martina Žiga Černá. Ceteras, Brno.

Úvod do specifik sociální práce s traumatizovanými klienty
Školení (27. 2. 2020/ 6 h.). Lektor: Mgr. Eva Pávková.

Komplikovaný zármutek a jeho základní diagnostická kritéria
Školení (24. 4. 2019/ 4 h.). Lektor: Mgr. Veronika Drnková. Cesta domů, Praha.

MDMA – Assisted Psychotherapy in PTSD Treatment: An Army Veteran Experience
Přednáška (24. 3. 2019/ 4 h.). Lektor: Jonathan Lubecky. Česká psychedelická společnost, z.s.

Supervizní seminář psychoterapeutické kliniky Hermés Group Praha
Případová supervize (22. 8. 2018/ 8 h.). Supervizor: MUDr. František Matuška

Zpátky na cestě – práce s traumatizovanými dětmi
Kurz (22.-23. 3. 2018/ 16 h.). Lektor: Sabine Wermeier. Gaudia Praha.

Práce s paranoiou a uchopením paranoidních myšlenek
Kurz (19. 2. 2018/ 8 h.). Lektoři: Peter Bullimore, Shaun Hunt. FOKUS Praha.

Umění psychoterapie
Seminář (2017-2018/ 48 h.) Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Naďa Kostková, Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS. Gaudia Praha.

Práce s tělem v krizové intervenci
Nástavbový kurz (21.-22. 10. 2017/ 16 h.). Lektoři: Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová. Moravští lektoři, Olomouc.

Úvod do biosyntézy
Workshop (18. 10. 2017/ 4 h.). Lektor: Martin Hofman, ČIB Praha.

Understanding addictions
Přednáška (3. 10. 2017/ 4 h.). Lektor: Bruce Alexander. Brno.

Společná tvořivost, systemická terapie
Workshop (12. 9. 2017/ 20 h.). Lektor: James Wilson. ISZ-MC, Ostrava.

Primary care for people experiencing Psychosis
Workshop (29. 8. 2017/ 4 h.). Lektor: Prof. Chris Dowrick. University Liverpool.

Beyond Diagnoses to Meaningful Patterns in Emotional Distress
Workshop (29. 8. 2017/ 4 h.). Lektor: Dr. Lucy Johnstone. University Liverpool.

Antidepressants and Pregnancy
Distanční kurz (26. 8. 2017/ 6 h.). Lektor: Dr. Adam Urato, MA. Commonwealth Educational Seminars.

Placebo a nocebo
Přednáška (25. 3. 2017/ 4 h.). Lektor: MUDr. Radkin Honzák, ČASP Olomouc.

Recovery-Oriented Approach to Early Episode Psychosis
Distanční kurz (8. 3. 2017/ 4 h.). Lektor: Christopher Gordon, Mad In America Continuing Education.

Komunikace s člověkem s psychózou
Kurz (31. 10. 2016/ 7 h.). FOKUS Praha.

Antipsychotics: Short and Long-Term Effects
Distanční kurz (2016/ 6 h.). Lektor: Sandra Steingard, MD. Mad In America Continuing Education.

Trauma a jeho léčba u dětí
Kurz (23. 9. 2016/ 8 h.). Lektor: PhDr. Hana Ščibranyová. Inštitút Virgienie Satirovej v SR, Bratislava.

Summer School on Dialogical Practices
Mezinárodní setkání narativní terapie (15.-19. 9. 2016/ 40 h.). Lektoři: Jaakko Seikkula, Justine von Lawick, Elena Ceuca. Narativ Brno.

Terapie traumatu. Odpovědi narativního přístupu na komplexní témata
Workshop (24. 5. 2016/ 16 h.). Lektoři: Marilyn O´Neil, Liz Todd. ISZ-MC, Praha.

Facilitace svépomocných skupin Slyšení hlasů
Kurz (22.-23. 6. 2015/ 16 h.). Lektoři: Peter Bullimore, Christopher Tandy, MA. Slyšení hlasů, Brno.

Práce s traumatem u lidí, kteří slyší hlasy
Kurz (24. 6. 2015/ 8 h.). Lektor: Peter Bullimore. Slyšení hlasů, Brno.

Nepracujte ani se svými nejlepšími formami kontroly
Workshop (14.-15. 5. 2015/ 16 h.). Lektoři: Jaako Seikkula, Ph.D., Tom Erik Arnkil, Ph.D. Narativ Brno.

Rodinná tajemství: O čem rodina (ne)mluví
Workshop (27.-28. 2. 2015/ 16 h.). Lektor: Peter Rober, Ph.D. Narativ Brno.

Šikana: Přestaňme o ní mluvit, začněme mluvit spolu.
Principy implementace programu proti šikaně na školách. Workshop (28. 11. 2015/ 16 h.). Lektor: Sylvia London, MA. Narativ, Brno.

Princip stínu: Usmíření s naší temnou stránkou
Přednáška (7. 4. 2013/ 8 h.). Lektor: Rüdiger Dahlke. Praha.

Clean Language
Workshop (29. 2. 2013/ 8 h.). Lektor: Judy Reeves.