Curriculum vitae Jan Ille

Vzdělání v psychoterapii:

Komunikační hypnotická i nehypnotická psychoterapie
(PhDr. Juraj Barbarič, Brno)
Psychoterapeutický výcvik (2013-2015/ 300 h.)

Advanced Intensive Training in Ericksonian Hypnosis
(The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix)
Intenzivní výcvik indukce hypnózy (2017/ 30 h.) akreditovaný American Psychological Association (APA)
Lektor: Jeff Zeig, Ph.D

Intermediate Intensive Training in Ericksonian Hypnosis
(The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix)
Intenzivní výcvik indukce hypnózy (2017/ 30 h.) akreditovaný American Psychological Association (APA)
Lektoři: Brent B. Geary, Ph.D, Jeff Zeig, Ph.D., Stephen R. Lankton MSW, DAHB

Fundamental Intensive Training in Ericksonian Hypnosis
(The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix)
Intenzivní výcvik indukce hypnózy (2017/ 30 h.) akreditovaný American Psychological Association (APA)
Lektoři: Brent B. Geary, Ph.D, Lilian Borges Zeig, MA, LPC

Psychologicko-hypnoterapeutický kurz podľa Miltona H. Ericksona
(Lamedix s.r.o., Bratislava)

Kurz ericksonovské hypnoterapie (2018-2019/ 72 h.)
Lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Vladimír Dvořáček

Výcvik v regresní terapii
(Alluvio, Brno)
Výcvik (2019/ 128 h.) v regresní terapii
Lektor: Míla Lukášová

Výcvik v hypnoterapii
(Institut hypnózy a hypnoterapie, Praha)

Psychoterapeutický výcvik (2018-2020/ 200 h.) klasickým přístupem dle Prof. Kratochvíla
Lektoři: PhDr. Martin Dlabal, Ph.D., PhDr. Jiří Zíka

Kurz komunikační hypnózy
(Institut hypnózy a hypnoterapie, Praha)
Kurz (2020-2021/ 40 h.) komunikační hypnoterapie dle M.H. Ericksona
Lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Martin Dlabal, Ph.D

Vzdělání v psychologickém poradenství:

Poradce pro pozůstalé
Osvědčení o profesní způsobilosti (2016) kvalifikace 69-020-M dle zákona 256/2001 Sb.

Krize v systemickém pojetí
(Gaudia, Brno)
Výcvik krizové intervence (2016/ 100 h.) akreditovaný MZČR
Lektoři: Mgr. Tereza Janačíková-Nováková, DiS, MUDr. Hana Obluková

Jednooborová psychologie
(Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc)

Vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu B7701 Psychologie (2018)

TA101
mezinárodní certifikát (2023)
Český institut Transakční analýzy, Praha. Lektor: PhDr. Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA-C