Mužské záležitosti

Mužská sexualita

V západní společnosti společnosti orientované na výkon někteří muži vnímají sexuální výkonnost jako jako součást své identity.

Případný neúspěch či selhání se pak může stát noční můrou. Stejně tak obtíže s dosažením vyvrcholení spojené s pocitem, že se teď ode mě něco očekává...

Pokud stres a obavy ze selhání vedou k tomu, že se sexu vyhýbáte, nebo se z toho stala stresující událost, je hypnóza vhodnou volbou, jak vše vrátit zpátky do normálu.

Další variantou je například ztráta libida po rozchodu. Nebo pokud nejste schopen zahájit nový vztah, protože s koncem předchozího jste se úplně nesmířil a v mysli trčíte v minulosti.

Kdy je hypnóza vhodná a kdy ne?

Hypnóza je vhodná:

  • Pokud rozhodující roli hraje stres či úzkost,
  • pokud je obtíž vázaná na určité situace, místa, nebo lidi,
  • pokud je to důsledek nějaké stresující nebo nepříjemné zkušenosti či události.

Hypnóza není účelná:

  • U organických poruch (když erekce není možná z neurologických důvodů, po úraze, apod.) = zde řídí léčbu sexuolog,
  • pokud je ztráta libida vedlejším účinkem léků. Pokud ke ztrátě libida došlo vlivem užívání antidepresiv, zkonzultujte to bez obav se svým psychiatrem. Toto se běžně řeší volbou jiných léků, které tento nežádoucí efekt nemají.

Jak hypnóza probíhá?

Konverzační postupy: Vedou k tomu, že z tématu vyprchá emoční náboj. Výsledkem je, že se klient diví, jak ho to před tím mohlo stresovat, když teď mu to přijde normální a v pohodě.

Strategické postupy: Neřešíme nic, zaúkolujeme Vaše podvědomí, ať to zařídí. Tyto postupy cílí zejména na všechno to, co děláme automaticky a co nejde ovlivnit vůlí. Velmi oblíbené.

Posilňující postupy: Posílíme v hypnóze to, jak to chcete mít a "ukotvíme" nové žádoucí prožívání.

A další... Je více postupů, které jsou užitečné. Hledáme to, co je pro daného klienta nejlepší.

Zůstane to mezi čtyřma očima?

Setkání jsou diskrétní a jejich obsah považuji za důvěrný.

Ze schůzek nepořizuji žádné počítačové, ani jiné elektronické záznamy. Nezaznamenávám citlivé osobní údaje. V průběhu schůzek si dělám pouze na papír poznámky, které jsou relevantní pro konzistenci a efektivitu práce na Vašem zadání. Po skončení spolupráce jsou poznámky skartovány.

Kancelář se nachází na snadno dostupném místě, ve veřejně přístupné budově, nikdo se neptá kam a proč jdete. V budově se nachází řada běžných služeb (sociálka, právník, pedikůra, hypotéky, bytový architekt, finanční poradenství, apod.). Mezi schůzkami se snažím udržovat prodlevu, aby se klienti nepotkávali navzájem.

Hodnocení klientů si můžete přečíst zde...