Náročné profese

Policisté, vojáci, hasiči, piloti, záchranáři, pyrotechnici, strojvedoucí...

... to vše jsou náročné pozice s mimořádnou mírou odpovědnosti.

I přes veškerou průpravu může extrémní fyzická či psychická zátěž vést k akutní reakci na stres, která v řádu hodin nebo dní odezní.

Traumatické události či jejich svědectví mohou za určitých podmínek vést k rozvoji posttraumatické stresové poruchy v řádů týdnů (akutní PTSD), či (bez terapie) chronické PTSD.

Za jiných okolností může dojít ke spuštění biologické poplachové reakce, která aktivuje pudově řízené únikové reakce spojené s pocity ohrožení a nebezpečí (Rychle odsud, musím na vzduch, honem pryč), nebo vyhýbavé reakce (Kde budu sedět? Kdo tam bude? Co kdybych potřeboval odejít, nebo na záchod...), spojené s potřebou se zajišťovat a zabezpečovat (skenování okolí zrakem, ostražitost, potřeba návratu do bezpečného místa).

Ty se mohou navázat na místa, specifické podněty nebo činnosti (fobie), ale mohou přicházet zdánlivě nelogicky a nepředvídatelně jako náhlé, akutní fyzické obtíže (bušení srdce, pocení, nevolnost, aj.) nebo panické ataky.

V některých případech může dojít ke spouštění biologické reakce zmrazení (freeze), která se projevuje závratěmi, točením hlavy, apod. Nebo potížemi s viděním, přestože vyšetření zraku dopadne v pořádku (pocit stmívání, pocit mám něco s očima, tunelové vidění, aj.) nebo disociativní projevy (nejsem ve svém těle, pocit za sklem, pocit nereálnosti, neskutečnosti, "to se těžko vysvětluje").

V rovině psychické se mohou manifestovat jako úzkost, strachy, nebo otravné, děsivé myšlenky s tématy smrti, nemocí, či smyslu života.

Tyto prožitky se mohou manifestovat s takovou přesvědčivostí a úderností, že až teprve po nekonečné řadě vyšetření s nulovými nálezy (CT, EEG, EKG, Holter...) si je ochotna řada pacientů připustit: Že by tohle dělala psychika?!!

 

U policistů a vojáků se mohou vyskytovat další oblasti, kde je užitečná profesionální podpora ke zvýšení odolnosti:

  • Osobnost s potřebou mít vše pod kontrolou je užitečné posílit proti událostem, které pod kontrolou nemá (např. onemocnění blízké osoby).
  • Osobnost s vysokým smyslem pro morálku a pořádek formovanou životními zkušenostmi je užitečné podpořit uzavřením neuzavřených témat v daleké minulosti.

Velkou výhodou policistů, vojáků a sportovců je jejich disciplinovanost, píle a odhodlání dosahovat vytyčených cílů. Díky tomu při práci na svých životních úkolech jsou často schopni rychlého pokroku.

Zůstane to mezi čtyřma očima?

Setkání jsou diskrétní a jejich obsah považuji za důvěrný.

Ze schůzek nepořizuji žádné počítačové, ani jiné elektronické záznamy. Nezaznamenávám citlivé osobní údaje. V průběhu schůzek si dělám pouze na papír poznámky, které jsou relevantní pro konzistenci a efektivitu práce na Vašem zadání. Po skončení spolupráce jsou poznámky skartovány.

Kancelář se nachází na snadno dostupném místě, ve veřejně přístupné budově, nikdo se neptá kam a proč jdete. V budově se nachází řada běžných služeb (sociálka, právník, pedikůra, hypotéky, bytový architekt, finanční poradenství, apod.). Mezi schůzkami se snažím udržovat prodlevu, aby se klienti nepotkávali navzájem.

Hodnocení klientů si můžete přečíst zde...