Pár slov o mně…

Věřím, že změna je možná a že se vyplatí na ní pracovat...

Jmenuji se Jan Ille a v rámci poradenské činnosti se zabývám klinickou hypnózou, autogenním tréninkem a poradenstvím pro pozůstalé.

Na základě psychoterapeutického výcviku v klinické hypnóze se zaměřuji zejména na oblast úzkostí, panických atak, fobií, reakcí na traumatické životní události, komplexní životní témata a na klasické aplikační oblasti klinické hypnózy, jako jsou behaviorální a emocionální obtíže.

Jakým stylem pracuji:

Vycházím z předpokladu, že každý člověk je jiný a má jiné potřeby.  Mým cílem je společná spolupráce na cestě k řešení, které Vám umožní zbavit se obtíží a dosáhnout spokojenějšího, radostnějšího prožívání. Více o tom, jak schůzka probíhá, se dozvíte zde.

Informace sdělené v rámci konzultace považuji za důvěrné.

Kde jsem se to naučil:

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem vystudoval bakalářský obor Jednooborová psychologie zaměřený na výzkum, poradenství a psychodiagnostiku (titul nepoužívám). V rámci bakalářské diplomové práce jsem realizoval kvalitativní výzkum vlivu traumatu na vznik schizofrenie.

V oblasti poradenství jsem absolvoval nástavbový kurz zaměřený na práci s nevyléčitelně nemocnými a s lidmi, které zasáhla tragická ztráta u přední české odbornice na smutkové poradenství u PhDr. Naděždy Špatenkové, PhD. Po složení zkoušky jsem získal osvědčení o profesní způsobilosti a stal jsem se členem Asociace poradců pro pozůstalé (APPP).

V ČR, SR a USA jsem postupně absolvoval několik psychoterapeutických výcviků v klinické hypnóze a souvisejících postupech v rozsahu 800 výcvikových hodin (psychoterapeutické vzdělání není poskytováno univerzitami, ale je realizováno odbornými instituty v rámci postgraduálního vzdělávání jako praktický výcvik v psychoterapii pod dohledem supervizora).

Kompletní výcvik v klinické hypnóze, akreditovaný Americkou Psychologickou Asociací, jsem absolvoval na Milton H. Erickson Foundation v Arizoně u hypnoterapeuta Brenta B. Gearyho, PhD. Zde jsem rovněž absolvoval výcvik pokročilých postupů u současného předního odborníka na hypnózu - Dr. Jeffa Zeiga, který je pokračovatelem průkopníka moderní klinické hypnózy - amerického psychiatra Miltona H. Ericksona.

Na psychoterapeutický výcvik v USA jsem navázal dalšími kurzy v oblasti hypnózy a hypnoterapie v celovém rozsahu přes 800 výcvikových hodin (psychoterapeutické vzdělání se počítá ve výcvikových hodinách a za zlatý standard se považuje vzdělání v minimálním rozsahu 700 hodin, což odpovídá zhruba 5 letem psychoterapeutického výcviku)

Zvládání krizových stavů jsem si osvojil na výcviku krizové intervence u Gaudia Praha. V rámci kontinuálního vzdělávání jsem absolvoval přes čtyři desítky dalších odborných kurzů, konferencí, workshopů a školení v rozsahu přes 500 hodin v České republice, na Slovensku, v USA a ve Velké Británii, zejména z oblasti psychoterapie a klinické psychologie.

Ceník a objednávky