Pár slov o mně…

Věřím, že změna je možná a že se vyplatí na ní pracovat...

Jmenuji se Jan Ille a v rámci poradenské činnosti se zabývám klinickou hypnózou, autogenním tréninkem a poradenstvím pro pozůstalé.

Na základě psychoterapeutického výcviku v klinické hypnóze se zaměřuji zejména na oblast úzkostí, panických atak, fobií, reakcí na traumatické životní události, komplexní životní témata a na klasické aplikační oblasti klinické hypnózy, jako jsou behaviorální a emocionální obtíže.

Jakým stylem pracuji:

Vycházím z předpokladu, že každý člověk je jiný a má jiné potřeby. Každému klientovi proto vytvářím terapii na míru, podobně jako se šije oblek na zakázku. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému a naopak. Mým cílem je společná spolupráce na cestě k řešení, které Vám umožní zbavit se obtíží a dosáhnout spokojenějšího, radostnějšího prožívání. Více o tom, jak schůzka probíhá, se dozvíte zde.

Informace sdělené v terapii považuji za důvěrné

Kde jsem se to naučil:

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem vystudoval bakalářský obor Jednooborová psychologie zaměřený na výzkum, poradenství a psychodiagnostiku (titul nepoužívám). V rámci bakalářské diplomové práce jsem realizoval kvalitativní výzkum vlivu traumatu na vznik schizofrenie.

V oblasti poradenství jsem absolvoval nástavbový kurz zaměřený na práci s nevyléčitelně nemocnými a s lidmi, které zasáhla tragická ztráta u přední české odbornice na smutkové poradenství u PhDr. Naděždy Špatenkové, PhD. Po složení zkoušky jsem získal osvědčení o profesní způsobilosti a stal jsem se členem Asociace poradců pro pozůstalé (APPP).

V ČR, SR a USA jsem postupně absolvoval několik psychoterapeutických výcviků v klinické hypnóze a souvisejících postupech v rozsahu 800 výcvikových hodin (psychoterapeutické vzdělání není poskytováno univerzitami, ale je realizováno odbornými instituty v rámci postgraduálního vzdělávání jako praktický výcvik v psychoterapii pod dohledem supervizora), jmenovitě:

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik u PhDr. Juraje Barbariče. Kompletní výcvik v klinické hypnóze, akreditovaný Americkou Psychologickou Asociací, jsem absolvoval na Milton H. Erickson Foundation v Phoenixu u hypnoterapeuta Brenta B. Gearyho, PhD. Zde jsem rovněž absolvoval výcvik pokročilých metod hypnózy u současného předního odborníka na hypnózu - Dr. Jeffa Zeiga, který je pokračovatelem průkopníka moderní klinické hypnózy - amerického psychiatra Miltona H. Ericksona.

Na psychoterapeutický výcvik v USA jsem navázal kurzem hypnoterapie u britského psychoterapeuta Marka Tyrella, včetně speciálních terapeutických postupů léčby panické poruchy, fobie a post-traumatické stresové poruchy. Vzdělání v oblasti klinické hypnózy a hypnoterapie jsem si pak dále rozšířil u PhDr. Jiřího Zíky (nedirektivní postupy) a PhDr. Martina Dlabala, PhD (klasické postupy).

Zvládání krizových stavů jsem si osvojil na výcviku krizové intervence u Gaudia Praha. V rámci kontinuálního vzdělávání jsem absolvoval přes čtyřicet dalších kurzů, konferencí, workshopů a školení v České republice, na Slovensku, v USA a ve Velké Británii, zejména z oblasti psychoterapie a klinické psychologie.

Strukturovaný životopis naleznete zde.

Ceník a objednávky