Jak konzultace probíhá?

Jak vypadá úvodní konzultace?

Během úvodní konzultace zmapujeme Váš problém, či přání a probereme možnosti řešení, která jsou vždy individuální. Načrtneme také možnosti spolupráce, co společně můžeme změnit a za jak dlouho bychom toho mohli nebo chtěli dosáhnout.

Rozhodující je Vaše přání, zda chcete první schůzku využít jako konzultaci, nebo máte zájem o autogenní trénink, hypnózu, atd.

Někteří klienti chtějí první schůzku pojmout jako konzultaci, vše probrat, prodiskutovat, zmapovat možnosti, možná řešení. Jiní klienti rovnou chtějí na řešení začít pracovat.

Jak setkání probíhají?

Je celá řada možností, jak postupovat a hypnóza je pouze jednou z nich. Mám klienty, kterým vyhovuje stavět hlavně na hypnóze a stejně tak mám klienty, se kterými o věcech a jejich možných řešeních hovoříme a hypnózu nevyužíváme. Je tedy čistě na přání klienta, jakým způsobem se chce ke svému cíli dostat.

Řada klientů, kteří se původně přihlásili na hypnózu, má tu zkušenost, že největší „aha“ moment přišel právě v průběhu rozhovoru. Sílu nestranného, diskrétního rozhovoru nelze podceňovat.

Co si máte nachystat s sebou?

Jedinou podmínkou spolupráce je, že jste připraveni na sobě pracovat a že změnu opravdu chcete. I když jde o hypnózu, stále jste to Vy, kdo na sobě pracuje.

Zůstane to mezi čtyřma očima?

Setkání jsou diskrétní a jejich obsah považuji za důvěrný.

Nezaznamenávám citlivé osobní údaje. V průběhu schůzek si dělám pouze na papír poznámky, které jsou relevantní pro konzistenci a efektivitu práce na Vašem zadání. Po skončení spolupráce jsou poznámky skartovány.

Kancelář se nachází na snadno dostupném místě, ve veřejně přístupné budově, nikdo se neptá kam a proč jdete. V budově se nachází řada běžných služeb (realitní kancelář, kadeřnictví, bytový architekt, finanční poradenství, apod.). Mezi schůzkami se snažím udržovat prodlevu, aby se klienti nepotkávali navzájem.

Je těžké naučit se vstoupit do hypnózy?

Přebývání ve stavu hypnózy se každý klient učí postupně. Plného potenciálu hypnózy dosáhnou klienti během 2 až 8 schůzek. První změny se ale obvykle objeví už během dvou týdnů po první schůzce, další sezení má pak za cíl posunout změnu k lepšímu zase o kus dál. Počet potřebných sezení se liší v závislosti na závažnosti/ obtížnosti a délce trvání obtíží a je velice individuální. Většina lidí ale po schůzce poznamenává, že tyto stavy zná. A opravdu tomu tak je:

Stalo se vám někdy, že… jste se „zahleděli do prázdna„, přitom jste ale nic nesledovali a byli pohrouženi sami do sebe? Že jste se nechali „vtáhnout do děje“ při sledování filmu, takže jste „zapomněli, co se děje kolem„, protože Vás děj filmu „úplně pohltil“? Pak máte zkušenost tranzového stavu, jinými slovy máte zkušenost s hypnózou. Tranzovými stavy většina z nás prochází pravidelně, jen to netuší. Často při provádění opakovaných, nebo automatizovaných činností. Například řídíte auto po cestě, kterou jste už jeli stokrát… Když dojedete do cíle, nevybavujete si, kolikrát jste museli řadit, ani detaily cesty, přesto jste se do cíle bezpečně dostali a „uběhlo to, ani nevíte jak“. 

Jak probíhá hypnóza?

Záměrně pracuji způsobem, který zajišťuje, že po celou dobu vnímáte, co říkám, a průběh sezení si pamatujete. Klinická (ericksonovská) hypnóza, kterou používám, je pro Vás především příležitostí pracovat na tom, co je pro Vás důležité, posílit své silné a kladné stránky, mobilizovat své zdroje, nacházet nová řešení, uskutečnit změnu. Více o hypnóze se dočtete zde…

Poslední hodnocení

Kompletní hodnocení klientů si můžete přečíst zde…