"Klinická hypnóza není způsob, jak se stát někým jiným. Naopak - je to způsob, jak vám pomoci být zase sám/sama sebou."

Klinická hypnóza, tedy hypnóza používaná zejména v medicíně a psychoterapii, si klade za cíl pozitivní efekt v oblasti zdraví a kvality života. Během klinické hypnózy je klient provázen, podporován a směřován k cílům, které si vytyčil. Klient si v průběhu klinické hypnózy vše uvědomuje, často je schopen odpovídat na dotazy a po skončení sezení je obvykle schopen si průběh hypnózy vybavit.

Aktuality