Úzkosti a panické ataky

Bušení srdce, pocení, závratě, strach ze smrti či nemoci, záchvaty úzkosti...

Fobie a vtíravé strachy

Fobií je více než 200 druhů, je možné se jich zbavit.

Strach z cestování

Nemusíte trpět ani v letadle, ani ve vlaku, ani v MHD. Cestování může být zase v pohodě.

Tréma a sociální fobie

Můžete prezentovat bez pocení. Můžete se cítit dobře mezi lidmi.

Ne/ zvládání stresu

Prokrastinace, trichotilománie, zajídání stresu, stresy před maturitou/ zkouškami.

Ne/ zvládání kritiky

Stres z nadřízeného? Nezvládáte kritiku vlastní osoby?

Nízké sebevědomí

... je naučená věc a je možné to změnit.

Negativní vzorce a bloky

Pokud Vás něco brzdí či nutí reagovat nebo se cítit způsobem, který si neužíváte, pojďme to změnit.

Negativní vliv dětství

Ať bylo dětství jakékoliv, je možné se s ním vypořádat a žít svobodně a spokojeně.

WC témata

Obtíže s vykonáním potřeby nebo naopak strach, že někde dojde k nehodě, jsou častým tématem...

Mužské záležitosti

Panické ataky, strach ze selhání, stres z možného neúspěchu...

Vyhoření (burnout syndrom)

Cítili jste se nepostradatelní, neporazitelní a nyní tělo říká hlasité Ne?

Závažné události

Traumatické události. Panické ataky. Komplikované truchlení. ...nebojte se požádat o pomoc!

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Válka, přepadení, léčba, operace. Přežili to, tak proč se teď cítí tak mizerně?

Policisté, vojáci, strojvedoucí, hasiči

Náročná povolání kladou zvýšené požadavky na zvládání stresu a zátěže...

Emoce zakázané a neznámé

"Necítím emoce." "Mám pocit, že žiju za sklem." "Ostatní si stěžují, že jsem necitlivý."...

Strach z nemoci

Když obava z určité nemoci dělá ze života peklo, je na čase to řešit pomocí hypnózy.

Přestat kouřit

Když je vůle slabá, je třeba, aby se do toho vložilo podvědomí.

Křivda, vina, hanba...

Vysvoboďte se z řetězů minulosti a začněte si svůj život užívat.

"Klinická hypnóza není způsob, jak se stát někým jiným. Naopak - je to způsob, jak vám pomoci být zase sám/sama sebou."

Klinická hypnóza, tedy hypnóza používaná zejména v medicíně a psychoterapii, si klade za cíl pozitivní efekt v oblasti zdraví a kvality života. Během klinické hypnózy je klient provázen, podporován a směřován k cílům, které si vytyčil. Klient si v průběhu klinické hypnózy vše uvědomuje, často je schopen odpovídat na dotazy a po skončení sezení je obvykle schopen si průběh hypnózy vybavit.