Úzkosti a panické ataky

Bušení srdce, pocení, závratě, strach ze smrti či nemoci, záchvaty úzkosti...

Fobie a vtíravé strachy

Fobií je více než 200 druhů, je možné se jich zbavit.

Strach z cestování

Nemusíte trpět ani v letadle, ani ve vlaku, ani v MHD. Cestování může být zase v pohodě.

Tréma a sociální fobie

Můžete prezentovat bez pocení. Můžete se cítit dobře mezi lidmi.

Ne/ zvládání stresu

Prokrastinace, trichotilománie, zajídání stresu, stresy před maturitou/ zkouškami.

Ne/ zvládání kritiky

Stres z nadřízeného? Nezvládáte kritiku vlastní osoby?

Nízké sebevědomí

... je naučená věc a je možné to změnit.

Negativní vzorce a bloky

Pokud Vás něco brzdí či nutí reagovat nebo se cítit způsobem, který si neužíváte, pojďme to změnit.

Negativní vliv dětství

Ať bylo dětství jakékoliv, je možné se s ním vypořádat a žít svobodně a spokojeně.

WC témata

Obtíže s vykonáním potřeby nebo naopak strach, že někde dojde k nehodě, jsou častým tématem...

Mužské záležitosti

Panické ataky, strach ze selhání, stres z možného neúspěchu...

Vyhoření (burnout syndrom)

Cítili jste se nepostradatelní, neporazitelní a nyní tělo říká hlasité Ne?

Závažné události

Traumatické události. Panické ataky. Komplikované truchlení. ...nebojte se požádat o pomoc!

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Válka, přepadení, léčba, operace. Přežili to, tak proč se teď cítí tak mizerně?

Policisté, vojáci, strojvedoucí, hasiči

Náročná povolání kladou zvýšené požadavky na zvládání stresu a zátěže...

Emoce zakázané a neznámé

"Necítím emoce." "Mám pocit, že žiju za sklem." "Ostatní si stěžují, že jsem necitlivý."...

Strach z nemocí

Když obava z určité nemoci dělá ze života peklo, je na čase to řešit pomocí hypnózy.

Křivda, vina, hanba...

Vysvoboďte se z řetězů minulosti a začněte si svůj život užívat.

"Klinická hypnóza není způsob, jak se stát někým jiným. Naopak - je to způsob, jak vám pomoci být zase sám/sama sebou."

Klinická hypnóza, tedy hypnóza používaná zejména v medicíně a psychoterapii, si klade za cíl pozitivní efekt v oblasti zdraví a kvality života. Během klinické hypnózy je klient provázen, podporován a směřován k cílům, které si vytyčil. Klient si v průběhu klinické hypnózy vše uvědomuje, často je schopen odpovídat na dotazy a po skončení sezení je obvykle schopen si průběh hypnózy vybavit.