Klinická regresní hypnóza

Pokud máte za sebou náročné dětství a v současnosti čelíte stále se opakujícím potížím ve vztazích, zaměstnání či ve vztahu sami k sobě, je namístě zvolit řešení, které přinese výraznou a trvalou pozitivní změnu.

Proč právě klinickou regresní hypnózu?

U řady obtíží, které mají kořen ve výchově,  dětství či raném počátku, je často náprava pomocí psychoterapie zdlouhavá. Řada těchto klientů navštěvuje psychologické poradny a psychoterapeuty roky a často se z problému stává celoživotní téma.

Pomocí klinické regresní hypnózy je možné dosáhnout pozitivní změny v rapidně kratším čase. Tyto postupy umožňují vyhledat kořen obtíží a zbavit se jeho negativního vlivu na současnost.

Je to bezpečné?

Klinická regresní hypnóza se od jiných regresních postupů liší tím, že vychází z psychologických poznatků o vývoji člověka a jeho potřebách. Pozitivní změnu dosahuje pomocí psychoterapeutických prostředků.

V průběhu sezení klient může volně hovořit, vnímá okolí, je však více ponořen do myšlenkových obsahů a je schopen s nimi efektivně pracovat. To celé se odehrává ve společném dialogu, který bezpečně klienta vede k pozitivní transformaci.

Potřeboval/a bych vymazat vzpomínky na určitého člověka nebo období. Je to možné?

V průběhu procesu žádné vzpomínky nemažeme, nepotlačujeme ani neměníme. To s čím pracujeme, jsou naše vlastní hodnocení, emoční zátěž a omezující postoje, které jsme na vzpomínku nabalili.

Tím že toto zpracujeme, zmizí negativní vliv minulosti a dostaví se velká úleva. Zásadní je, že tato pozitivní změna je trvalá, protože jsme odstranili kořen potíží.

Jednoduchý příklad

Položte si otázku: "Jaké jídlo jsem měl/a před dvěma měsíci k obědu?" Patrně si nevzpomenete, přestože ta informace někde ve vaší paměti je. Důvodem proč si nevzpomínáte není to, že by vám někdo vymazal paměť, ale protože ta informace je pro vás banální a nezajímavá. Stejného stavu docílíme u událostí, které na vás doposud měly negativní vliv. Přestanou vás omezovat a vám se uleví.

Vyplatí se to?

Pomocí klinické regresní hypnózy vyřešíte více problémů najednou, které jsou navzájem propojeny:

  • Zbavíte se negativního, omezující vlivu, který vás doposud omezoval v současnosti,
  • uvolníte pozitivní zdroj úlevy (pohody, vnitřního klidu, spokojenosti), který tím byl doposud zablokován,
  • vytvoříte si zdravé sebevědomí, bude spokojenější sami se sebou (Negativní vliv minulosti znemožňuje zdravé sebevědomí a sebepojetí, proto se vyplatí se zátěže zbavit).

Zásadní výhodou je, že pozitivní efekt je trvalý, protože jsme zapracovali na příčině obtíží.

Kdy je vhodné se objednat?

Tyto postupy jsou vhodné zejména klienty, kteří typicky (1) v partnerském vztahu, (2) ve vztahu k autoritě, (3) na veřejnosti jednají nebo se chovají způsobem, který jim nevyhovuje, nebo je omezuje. Klienti často tyto situace popisují následovně:

  • Vždycky si říkám, že to příště zvládnu, že budu klidná a vyrovnaná, pak ta situace přijde a já vybuchnu, udělám scénu, pláču a pak je mi trapně nebo si za to později nadávám...,
  • když taková situace přijde, jsem paralyzovaný, nejsem schopný jednat ani něco udělat...,
  • když mě někdo o něco požádá, tak neumím odmítnout. I když je to pro mě nevýhodné nebo vnitřně nechci, stejně vyhovím a pak mě to štve...,
  • když partner/ka neodpoví hned nebo nereaguje jak chci, popadne mě úzkost, že mě opustí, raději nikdy neodporuji, protože se bojím že by mě opustil/a...,
  • (nebo obecně:) vnímám že mě omezují nějaké bloky, negativní vzorce a potřebuji se jich zbavit.

Za jak dlouho se obtíží zbavím?

Pro většinu klientů je optimální ca 5 schůzek o délce 1,5 hodiny.

U komplexnějších záležitostí se s klienty vidíme vícekrát.  U klientů, kde se jedná pouze o jednu záležitost či téma naopak někdy stačí 2-3 sezení. Počet "odpracovaných" hodin je zkrátka úměrný tomu, kolik si toho klient nese s sebou.

Pokud...

  • potřebujete vše nejdříve probrat a prodiskutovat, objednejte si hodinovou konzultaci.
  • chcete rovnou na řešení pracovat a máte jasno v tom, čeho se chcete zbavit nebo chcete dosáhnout, objednejte si rovnou delší konzultaci (1,5 hodiny).

Názory klientů…

Zhruba před rokem se u

Zhruba před rokem se u mě objevily zhruba po 8 letech znovu depresivní stavy, které mně znemožňovaly normální fungování v práci, ve vztahu…obecně v životě. V minulosti jsem to řešil pouze medikací, ale tentokrát jsem věděl, že musím udělat něco víc, abych se z toho dostal. Objednal jsem se tedy ke dvoum psychologům. Dvě sezení u klasického „povídacího“ psychologa nikam nevedly. Mezitím proběhlo první sezení s panem Illem, kde jsme probrali můj problém a domluvili jsme se na postupu. Už po prvním sezení jsem měl dobrý pocit, že to bude jiné. Po druhém sezení, kde jsem poprvé zažil klinickou hypnózu, jsem cítil znatelné výsledky a můj život se začal nejen vracet do běžných kolejí, ale po třech až čtyřech návštvěvách jsem se cítíl lépe než kdy předtím. Spolu s panem Illem jsme byli schopni najít problémy, které mi způsobovaly potíže, a co je důležitější, dokázali jsme je společně odstranit z mé mysli a mysl nastavit tak, jak by měla normálně fungovat.
V době kdy mi bylo nejhůř jsem doufal v zázrak a on se nakonec i stal…díky schopnostem pana Illeho mám nyní spokojenější život než kdy předtím. Důležité samozřejmě je jít tomu naproti. Nikdo Vám Vaše problémy sám nevyřeší, nejdřív to musíte chtít Vy sami.

Zbyněk
5. listopadu 2020

Na první terapii s panem

Na první terapii s panem Ille jsem dorazila sevřená úzkostí a kompletně vyčerpaná. Jednotlivé návštěvy se od sebe lišily a pan Ille vždy velmi přesně odhadl to, co v daný okamžik nejvíce potřebuji. Byl velmi vnímavý a každá terapie šla do neuvěřitelné hloubky a zaměřovala se na skutečné příčiny mých problémů. Ty se odkryly poměrně rychle a začalo se pracovat na jejich řešení. Během terapií jsem se nejen zbavila posttraumatického šoku, ale naučila jsem se i věřit sama v sebe a pevně za sebou stát, odhalit včas toxické vztahy a manipulaci, nesnažit se za každou cenu potěšit druhé, přestat cítit pocity viny a zdravě si nastavovat hranice. Po každé terapii jsem byla uvolněnější a šťastnější. Po terapiích se cítím obecně v životě šťastnější a jsem konečně sama sebou.

Petra
8. října 2020

Pana Illeho jsem kontaktovala v

Pana Illeho jsem kontaktovala v době, kdy jsem se ocitla na hraně svých sil a zoufale hledala pomoc. Řešila jsem problémy v partnerství a náročné vztahy v rodině. Prožívala jsem strach z fyzického napadení, řešila sexuální problémy, měla jsem dlouhodobé bolesti na hrudi a v zádech. P. Ille mi přinesl úlevu už při prvním telefonátu, uklidil mě, domluvili jsme si schůzku a zahájili společné terapie. Stal se mým průvodcem, dovedl mě bezpečně k situacím, kde došlo ke vznikům traumat a pomohl mi je prosvětlit a vyléčit. Přestala jsem mít strach z věcí, které mě v té době paralyzovaly. Dovedl mě k novým možnostem řešení situací, které jsem si mohla v bezpečí terapie vyzkoušet a zvládnout. Díky této spolupráci jsem poprvé našla sílu vymezit se vůči mnoha lidem v mém životě, zbavila se tlaků v těle a konečně se nadechla. Pochopila jsem ale také opačně, jaké vzorce svého chování provázely můj život a co jsem pak předávala v životě dál na své okolí a díky tomu to mohla začít měnit. Po každé terapii jsem odcházela lehčí a silnější, někdy jsem měla pocit, že létám, jak obrovsky se mi ulevilo.
S úžasem a vděčností se dívám tři měsíce společné práce, které mi umožnili začít prožívat život beze strachu, v radosti a lásce.

Soňa V.
30. září 2020

Další hodnocení klientů si můžete přečíst zde...