Zbavte se úzkosti a panických atak

Panické ataky přicházejí do života náhle a bez varování. Klasická psychoterapie slovem má v léčbě panických atak značné limity. Psychofarmaka průběh mohou zlepšit, nejsou ale zárukou vyléčení. Panické ataky s sebou nesou obavy, nejistotu a značná životní omezení a s tím spojenou frustraci.

Mezi průvodní symptomy panických atak patří bušení srdce, pocení, třas, neschopnost "popadnout dech", pocit dušení, bolest na hrudníku, zvracení nebo bolesti břicha, točení hlavy, ztráta stability, strach ze státy kontroly nebo ze zbláznění se, strach ze smrti, otupělost, návaly horka či chladu, derealizace (pocit neskutečnosti, svět okolo je jako v mlze, jako ve filmu nebo ve snu) a depersonalizace (pocit odcizení, jako bych to nebyl já, jako by to nebylo mé tělo).

Mohou se objevovat únikové tendence spojené s pocity ohrožení a nebezpečí (Rychle odsud, musím na vzduch, honem pryč), nebo vyhýbavé reakce (Kde budu sedět? Kdo tam bude? Co kdybych potřeboval/a odejít, nebo na záchod...), spojené s potřebou se zajišťovat a zabezpečovat (skenování okolí zrakem, ostražitost, potřeba návratu do bezpečného místa).

Zbavte se panických atak

Panické ataky jsou jedním z možných projevů chronické poplachové stresové reakce, kterou lékaři nejčastěji diagnostikují jako "panickou poruchu" nebo "úzkostně-depresivní poruchu". U řady lidí tato poplachová reakce běží dlouhé roky, přestože panické ataky vůbec nemusejí mít, což může být pro řadu odborníků matoucí. Vždy jsou však přítomné nepříjemné fyzické projevy, které mohou být velmi pestré, velmi individuální a často nesprávně diagnostikované jako "psychosomatické onemocnění" nebo jiná nic neřešící diagnóza.

U panické poruchy rozlišuji několik typů, každý z nich vyžaduje jiný postup, proto klademe důraz na individuální přístup. V průběhu setkání dochází ke stupňovitému vyhasínání panické reakce. Postupně zaznamenají klienti v každodenním životě jednu či více situací, kdy zažijí, jako by panika nastupovala, poté se však zastaví a k ničemu nedojde. Postupně dochází k vymizení nepříjemných příznaků.

Cílem není naučit se ataky zvládat, ani je oslabit. Cílem je se panických atak nebo nepříjemných fyzických projevů zbavit!

Za jak dlouho se panických atak zbavím?

Konkrétní výsledky nelze předem zaručit, výsledky se mohou lišit. Celkový počet setkání je individuální a závisí na osobnosti klienta, rozsahu a intenzitě obtíží. U každého se panická porucha projevuje jinak:

  1. Panické ataky (epizodické záchvaty úzkosti s nepříjemnými psychickými a fyzickými prožitky)
  2. Nepříjemné fyzické projevy i v čase mezi atakami (závratě, brnění, pocení, dušnost...)
  3. Napětí, nervozita, ostražitost, podrážděnost
  4. Pocity nereálnosti, neskutečnosti světa i vlastního těla (jako ve snu, jako za sklem, jako bych nebyl já)
  5. Změny vidění, zraku (mám něco s očima, vadí mi světlo, aj.)
  6. Vtíravé myšlenky (na téma smrti a nemoci)

Výraznou změnu očekáváme během prvních 5 schůzek. Celkový počet schůzek záleží na množství a rozsahu obtíží.

Nehraje roli, jak dlouho obtížemi trpíte, společnými silami jsme uspěli i u klientů, kteří se s obtížemi doposud potýkali 12 i 15 let...

Užívám léky. Nebude to vadit?

Psychofarmaka (antidepresiva, anxiolytika), se s hypnózou ani uvedenou intervencí nijak nebijí. Zda je užíváte, či nikoliv, je pouze na dohodě mezi Vámi a Vaším lékařem.

U klientů extrémně vyčerpaných či přecitlivělých, u klientů v pracovní neschopnosti (s diagnózou panické nebo úzkostné poruchy) naopak antidepresiva působí jako významný stabilizační prvek přinášející úlevu.

Je to vhodné pro všechny?

U klientů, kde nástup panických atak vyvolaly omamné látky či drogy, jsme schopni uspět, ale pouze v případě, že společně s panickými atakami nedošlo k rozvoji chronických psychotických obtíží (např. schizofrenie, paranoia, bludy).

Pokud klient čelí schizofrennímu onemocnění, a je medikován léky ze skupiny neuroleptik či antipsychotik, doporučuji obrátit se jinam a léčbu stanovenou psychiatrem doplnit kognitivně-behaviorální terapií (KBT).

Názory klientů

Automaticky se zobrazují poslední reference se štítkem "panická porucha" a "úzkosti"

trápení

Pan Ille mě zachránil po několika letech velkého nesnesitelného trápení a zkoušení všech možných metod, které mně také určitě, každá svým dílem, posunuly dále a pan Ille jako odborník vše krásně dotáhnul do zdárného konce a prakticky mně zachránil život a zdravý rozum. V současné době již opět můžu život skutečně prožívat a všeho si s chutí a plnými doušky užívat.
Kdokoli v mé blízkosti má jakékoli starosti, se kterými si neví rady, pokaždé a moc ráda mu srdečně doporučuji pana Jana Illeho, kterému tímto velmi děkuji a přeji, aby i on byl ve svém životě šťastný po všech stránkách 🙂
S úctou Martina V.

Martina V.
29. listopadu 2020

Po 12-ti letech se u

Po 12-ti letech se u mne objevily panické ataky úzkosti, kterým jsem dříve nerozuměl. Před rokem mne tyto ataky navštívily znovu a častěji a častěji až jsem žil neustále ve strachu, kdy to zase přijde. Sevřená hruď, závrať, celková slabost, pocit na omdlení, bušení srdce, pocit ztíženého dýchání, rozostřené vidění, neopodstatněný nával enormní úzkosti, neklid a strach o život. Několikrát za den je to velice únavná a nepříjemná záležitost, kdy se Vám obrátí život vzhůru nohama a běžné každodenní činnosti jsou najednou velkým problémem. Strach to celé zacykluje a jste v začarovaném kruhu psychosomatických atak. Lékařská vyšetření moc nepomohou ve strachu o neurologický nález, který se nakonec naštěstí nepotvrdil. S vlastním zjištěním, že se jedná o panické ataky jsem nechtěl navštívit psychiatrickou pomoc, která dokáže předepsat pouze medikamenty a neřešit příčinu. Objevil jsem možnost klinické hypnózy u pana Jana Illeho a neváhal se objednat. Moderní neinvazivní metoda, kterou, jako jednu z mnoha pan Ille používá, se začla projevovat, že jsem to začal pozitivně cítit. Frekvence a intenzita atak se zmenšila a po několika sezeních se mi život vracel k normálu. Vše chce ovšem čas, pomoci si musíte jen a jen sami a pan Ille je výborným průvodcem efektivně tento problém řešit v samotné příčině. Moc děkuji za pomoc. J.R.

Jaroslav
5. října 2020

strach cestovat dál od domu

Po panické atace jsem se strachoval z cestování, komunikace s lidmi, samoty atd. no prostě smrt čekala za každým rohem 🙂 Navštívil jsem pana Illeho bylo to super pohodové setkání. Dnes je mi dobře okolí si toho všimlo dříve než já.

Martin
26. září 2020

Konkrétní výsledky nelze předem zaručit, výsledky se mohou lišit.

Další hodnocení klientů si můžete přečíst zde...